Kvinnors Byggforum står i solidaritet med Black Lives Matter rörelsen.

Vi är engagerade i att utbilda oss själva och andra om strukturell rasism och hur det manifesterar sig inom den byggda miljön och i våra professionella verksamheter. Vi ska fortsätta jobba mot en mer inkluderande byggbransch och väljer att aktivt reflektera över hur vi medvetet kan fokusera detta arbete för att särskilt stötta Svarta kvinnor, icke-binära och transpersoner.

Som aktörer inom stadsplanering, design, och arkitektur har vi makt och ansvar att bygga starkare, hälsosammare och rättvisare samhällen. Vi har också ansvaret att diversifiera våra homogena fält och vara mer representiva för dem samhällen vi bygger för.

Tagga en arbetskamrat, en klasskompis, eller en vän och börja en konversation om rasism inom byggbranschen, och vad du kan göra som firma eller individ för att utmana andra omkring dig och de rasistiska strukturer som finns i er miljö. Och joina gärna konversationen med oss!

///

KBF stands in solidarity with the Black Lives Matter movement. We are committed to further educating ourselves and others about systemic racism, and how it manifests itself in the built environment and our professional practices. We will continue to work towards a more inclusive building industry and take the time to reflect on how we can focus this work more deliberately to support Black women, non-binary, and trans people in particular.

As actors in the disciplines of urban planning, design, and architecture, we have the power and responsibility to help build stronger, healthier, and more just and equitable communities. We also have the responsibility to diversify our homogenous fields and be more representative of the communities we are building for.

Tag a coworker, a classmate, or a friend and start a conversation about racism in the building industry, and what you can do as a firm or as an individual to challenge those around you and the racist structures that exist in your everyday environment. We also invite you to join the conversation with us!