Warning: The magic method Tribe__Extension_Loader::__wakeup() must have public visibility in /customers/9/6/c/kvinnorsbyggforum.org/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Extension_Loader.php on line 157 Styrelse – Kvinnors byggforum
Warning: Undefined variable $is_build_with_elementor in /customers/9/6/c/kvinnorsbyggforum.org/httpd.www/wp-content/themes/kalium-child/page.php on line 69

KBF Styrelse

En ny styrelse valdes under Kvinnors Byggforums årsmöte 2021 som hölls digitalt i april. Den nya styrelsen består av erfarna personer från tidigare styrelser samt nya, engagerade medlemmar. Linnea Sundström valdes till ordförande.

Styrelse 2020: Vilde Stampe, Tuba Kolat, Mikaela Karlsson, Martina Cano, Malin Widell, Ays Alayat, Dina Oetterli

Linnea Sundström (ordförande)

Masterstudent i Landskapsarkitektur i Köpenhamn med kandidat i fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola. Tidigare medlem i Arkitekt(h)en – Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhet och mångfald.

Mikaela Karlsson

Urbanist och bostadsaktivist som gillar att arbeta kollektivt och queert. Studerade Urban Studies på Brown University och Sustainable Urban Planning & Design på KTH. Mikaela forskar konstnärligt och arkitektoniskt med Decolonizing Architecture kollektivet på Kungliga Konsthögskolan.

Hajna Finta

Masterstudent i hållbar samhällsplanering och stadsutformning som del av sin civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad på KTH. Hajna har tidigare varit med i arbetsgruppen Feministisk stadsplanering och har ett stort intresse för makt- och normkritiska perspektivet i planeringen.

Amanda Ek Barve

Frilansande inredningsarkitekt för offentlig och privat miljö. Amanda har en kandidatexamen från Högskolan för Design och Konsthantverk och masterexamen från Konstfack. I flera arbeten har Amanda fokuserat på att skapa sensoriska upplevelser, trygghet och rofylldhet i vardagliga miljöer.

Erika Volpe

Frilansande arkitekt SAR/MSA – KTH, Färgarkitekt NCS Academy, Operakorist NO, medlem av architects for future och trädkramare. Erikas utgångspunkt är att ta in egna erfarenheter från byggbranschen och uppgradera dessa i arkitektpraktiken. Att med arkitektens vision tillföra innovativa, estetiska, funktionella och konstruktiva lösningar.

Zandra Valencia

Arkitekt med examen från LTH 2019. Zandras utgångspunkt och övertygelse är att arkitekturen rymmer en politisk potential att förändra och förbättra samhället i en mer rättvis och jämlik riktning. Hon intresserar sig särskilt för gentrifiering och informell användning av våra bebyggda miljöer i både stad och landsbygd. Har tidigare arbetat med bostäder för nyanlända i Skåne och arbetar idag med en hyresmodell för kultur- och föreningslivet i Göteborgs stad.

Erika Henriksson

Wim Wiklund