två händer som håller ett rött och orange tyg som tvätt mot en blå himmel

Skuggan på Tensta Konsthall

Under sommaren 2021 gör Kvinnors byggforum, tillsammans med Tensta konsthall en skugg-struktur som leker med det turkiska rumsliga begreppet ”avlu”, en privat utomhusplats eller innergård som ofta används för att dela måltider, låta barn leka under uppsikt, hänga tvätt, odla, samtala, torka mat eller umgås i större konstellationer - alla aktiviteter som kräver mer plats än vad interiören erbjuder. Skuggan som kastas av stora fladdrande kläder och tyger, hängande på långa tvättstreck, knyter samman Tensta konsthall och Taxingeplan, ger skydd mot sol och värme och blir en plats för att utforska nya former av social samvaro. I denna zon betyder inte trygghet samma sak som i trygghetsmätningar och polisnärvaro, istället kan skuggan erbjuda en paus från hemmets väggar, från ensamhet och isolering. För oss är skuggan en symbol för skydd och för intimitet. Den representerar svalka och vila, men också “det andra”, det som inte ryms i strålkastarljuset utan stannar i skuggorna runt omkring - det privata, det fantasieggande och det som gör motstånd. Kläderna produceras i en kollektiv process av Kvinnors byggforums medlemmar tillsammans med Tensta konsthalls Kvinnocafé. Tvättlinorna blir sedan ett återkommande inslag vars innehåll kan variera från år till år.

Välkommen att besöka skuggan på Taxingeplan under sommaren 2021!

Medverkande i skuggan:
Ays Alayat, stadsplanerare, konstnär och tidigare ordförande Kvinnors byggforum
Vilde Stampe, inredningsarkitekt och tidigare styrelsemedlem Kvinnors byggforum
Martina Garreta Cano, arkitekt, stadsplanerare och tidigare styrelsemedlem Kvinnors byggforum

Med stöd av:
Mikaela Karlsson, styrelsemedlem
Helena Guiu, medlem
Linnea Fröjd, medlem