KBF Årsmöte


Årsmötet är Kvinnors Byggforums högst beslutande organ. Det hålls vanligtvis en gång per verksamhetsår och är ett tillfälle för medlemmarna att utöva inflytande i organisationen. På årsmötet väljs bland annat ordförande och de övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Som medlem i Kvinnors Byggforum kan du skriva motioner till årsmötet med förslag om ändringar i organisationen som du anser viktiga.

Handlingar 2021:
Årsmöte protokoll 2021
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Budgetförslag 2021