Kvinnors byggforum är med och organiserar Bostadsvrålet som är ett årligt bostadspolitiskt forum och en mötesplats för alla som intresserar sig för frågor om bostadsbrist, nyproduktion, upprustning, utförsäljningar och ombildningar av allmännyttan. I år hålls arrangemanget den 28-29 september. Rätten till bostad är en förutsättning för att individer och samhälle ska fungera och utvecklas. Snedfördelningen av bostäder är ett samhällsproblem som alla förlorar på.

Bostadsvrålet har arrangerats fem gånger runt om i Sverige sedan 2014. Det fungerar också som ett nätverk av organisationer och andra engagerade som vill verka för allas rätt att bo. Kvinnors byggforum är med i tillsammans med bland annat organisationen jagvillhabostad.nu

Mer information finns på bostadsvralet.se