HISTORIA


Män bygger, kvinnor bor. Utifrån detta faktum startades föreningen Kvinnors Byggforum för ungefär 40 år sedan. Organisationen bildades av en grupp engagerade arkitekter för att dels lyfta kvinnors användarkunskap och erfarenheter, så att de kan omsättas i program, ritningar och anvisningar för bostäder som är bra för kvinnor och män och dels för att skapa ett forum för kvinnor inom byggbranschen att mötas och dela erfarenheter av att arbeta i en mansdominerad bransch. I boken ”Bygga på kvinnors kunskap” skriver Charlotte Holst, en av grundarna till föreningen:

”Det började med att vi, en grupp kvinnliga arkitekter, utlyste ett möte på SAR om att bilda en förening. Då hade vi pratat om att vi inte kände oss förstådda på jobbet och att vi efter tio år i yrket såg hur ”killarna” gick om oss, blev stadsarkitekter, chefer, projektledare för stora projekt. Och vi såg att löneskillnaderna ökade mellan manliga och kvinnliga arkitekter. Vi pratade om känslan av att inte bli lyssnad på och att det gjordes prioriteringar i planeringen, som vi tyckte var fel. T ex pratade man mer om bilar och parkeringsplatser än om gångvägar och lekplatser.”


Idag är vi den enda riksomfattande förening som arbetar för en jämställd och jämlik byggbransch i Sverige för kvinnor, icke-binära och transpersoner.


Larson, B. (red.)  [utgiven i samarbete med] Kvinnors Byggforum. 2004. Bygga på kvinnors kunskap. Stockholm: Svensk Byggtjänst.