Kvinnors byggforum är ett riksomfattande nätverk för kvinnor, icke-binära och transpersoner inom byggbranschen. Över yrkesgränser delar vi erfarenheter och diskuterar plan-, bygg- och förvaltningsfrågor ur ett maktkritiskt perspektiv, samt umgås, inspirerar och stöttar varandra. Vi arbetar med att lyfta de frågor i den samhällspolitiska debatten som anses viktiga i organisationen, bland annat genom vårt deltagande i betydande evenemang och våra debattartiklar. Vi är en ideell partipolitisk obunden organisation.

Kvinnors byggforum verkar för att

  • Samla personer som definierar sig som kvinnor, icke-binära och transpersoner inom byggbranschen.
  • Synliggöra erfarenheter av byggd miljö utifrån en intersektionell ansats.  
  • Främja och underlätta för en jämställd och jämlik bransch
  • Vara en progressiv röst i samhällsdebatten.


1. Varför behövs Kvinnors byggforum?
Vi behövs eftersom att byggbranschen fortfarande är ojämlik. Det handlar om allt ifrån löneskillnader och vilka som hamnar på chefspositioner – till vilka värden och beteenden som premieras. Vi behövs för att kvinnor, icke binära och transpersoner ska få mer inflytande och bättre möjligheter på sina arbetsplatser och i den byggda miljön.


2. Vad gör ni?
Kvinnors byggforum är främst ett nätverk där vi utbyter erfarenheter och diskuterar, men även där vi umgås, inspirerar och stöttar varandra. Vi anordnar projekt och evenemang , såsom samtal, föreläsningar och workshops varvat med sociala sammankomster som afterwork. Vi arbetar också för att vara en progressiv röst i samhällsdebatten.


3. Vad kan jag göra som medlem?
Som medlem knyter du nya kontakter och utbyter kunskaper och erfarenheter med andra medlemmar. Om du vill så kan du driva egna projekt med föreningen Kvinnors byggforum som plattform.  


4. Vilka är medlemmar?
Alla kvinnor, icke binära och transpersoner som är intresserade av hur vi planerar, bygget och förvaltar vår byggda miljö kan bli medlemmar. Våra medlemmar är alltifrån snickare, inredningsarkitekter, projektledare, planhandläggare, landskapsarkitekter och byggnadsingenjörer till fotografer och konstnärer. Den mångfald av yrken som ryms inom byggbranschen vill vi ge plats för i Kvinnors byggforum.


5. Får jag som är man bli medlem?

Nej, föreningen är öppen för personer som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och transpersoner. Däremot är du som man varmt välkommen på våra aktiviteter!  

6. Hur länge har ni funnits?
Föreningen har funnits sedan 1981! Läs mer om vår historia här!


.