KBF Interiör

KBF interiör är en nystartad arbetsgrupp inom Kvinnors byggforum som under 2019 kommer att skapa projekt och diskutera frågor gällande jämställdhet, maktstrukturer och arbetsvillkor utifrån inredningsarkitekter och möbelformgivares perspektiv i byggbranschen.

Under november 2020 gjorde KBF Interiör utställningsdesign till Now What?! på Bångska våningen i Stockholm. Arbetet resulterade i fyra stycken stora bord med referenser från kvinnlinga, trans och ickebinära arkitekters verk. Där vajre bordsben står för en byggnad och tillsammans skapar dem en ny stad för oss att samlas kring. 

Kvinnors byggforum grundades i samband med utställningen Boställning, 1979, som bland annat gav anvisningar om hur bostäder kan utformas för att fungera för kvinnan utifrån hennes eget perspektiv. I denna grupp vill vi ta upp denna fråga igen och undersöka hemmet och de interiöra rummen utifrån intersektionella och maktkritiska perspektiv för att hitta strategier att hantera de problem som uppstår i vår tid.