Vill du vara med i en arbetsgrupp? Vill du samarbeta med oss? Vill du informera oss om föreläsningar, seminarium med mera? Har du några andra tips?
Hör gärna av dig!

︎  info@kvinnorsbyggforum.com
Kvinnors byggforum
c/o Sundström
Askängsbacken 5
168 65 Bromma

Plusgiro: 444 92 72-6
Organisationsnummer: 802015-1877