Ris & Ros

Kvinnors Byggforum delar ut sitt Rospris till goda exempel och sitt Rispris till dåliga exempel inom planering, byggande och förvaltning. Priserna delas ut i samband med bostadsmässor eller andra arrangemang. Juryns bedömningar sker i linje med föreningens målsättningar och visar på kvinnors intressen och inflytande över den byggda miljön.

BOMÄSSA VALLASTADEN 2017


Ris och rospriset är utdelat för Vallastaden.

ROS

En ros går till områdesarkitekterna Rickard Stark, Martin Nordahl och Christina Silfverhielm från OkiDoki! Arkitekter för arbetet att ta fram detaljplanen innan markanvisning. Små markanvisningar har öppnat upp för fler byggaktörer att ta plats, vilket skapar variation i bebyggelsen på riktigt.

Ros tilldelas även Faelleshusen som på ett innovativt sätt främjar kvartersgemensamma samlingslokaler, något som Kvinnors Byggforum länge varit stark förespråkare för.

RIS

Ris tilldelas Thorsten Hampusson, chef för Bygglovskontoret på Linköpings kommun och Bygg-och miljönämndens ordförande Gunnar Gustafsson för att flera bostadsentréer inte uppfyller kravet på tillgänglighet. Eftersom bänkar saknas i flera delar av området finns det också få möjligheter att slå sig ner och pausa. Lekplatsen söder om villorna är inte tillgänglig för personer i rullstol då marken består av bark och omgärdas av stenar. Vi noterade även flera dåligt upplysta stråk. Många lägenheter är utformade som bokaler med svåra mezzaninlösningar och därmed besvärliga planlösningar för såväl barnfamiljer, äldre och personer med funktionsvariation.

Ris ges även för den generellt låga nivån på arkitektonisk bearbetning i fasad. Billiga fasadlösningar och svag detaljering visar på bristande ambitionsnivå i många projekt.