Våra stadgar


Våra stadgar är de regler för hur Kvinnors Byggforum är utformat och hur organisationen fungerar. Vid årsmötet 2018 gjordes den senaste stadgeändringen där mötet tog beslut om att förtydliga målgruppen för Kvinnors Byggforum, genom att bland annat inkludera icke-binära och transpersoner i stadgarna.  

Läs mer om organisationen i våra stadgar här!