KBF Styrelse


Erika Henriksson, Mikaela Karlsson, Erika Volpe, Linnea Sundström, Amanda Ek Barve, Hajna Finta
En ny styrelse valdes under Kvinnors Byggforums årsmöte 2021 som hölls i maj över Zoom. Den nya styrelsen består av erfarna personer från tidigare styrelser samt nya, engagerade medlemmar från olika delar av norden. Linnea Sundström valdes till ordförande.


Linnea Sundström


Masterstudent i Landskapsarkitektur i Köpenhamn med kandidat i fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola. Tidigare medlem i Arkitekt(h)en - Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhet och mångfald.


Amanda Ek Barve


Frilansande inredningsarkitekt för offentlig och privat miljö. Amanda har en kandidatexamen från Högskolan för Design och Konsthantverk och masterexamen från Konstfack. I flera arbeten har Amanda fokuserat på att skapa sensoriska upplevelser, trygghet och rofylldhet i vardagliga miljöer.

Mikaela Karlsson


Artistic researcher och bostadsaktivist som gärna arbetar kollektivt och queert. Studerade Urban Studies på Brown University, Sustainable Urban Planning & Design på KTH, och går nu Decolonizing Architecture programmet på Kungliga Konsthögskolan.

Erika Henriksson


Byggande arkitekt som arbetar undersökande genom att kombinera konstruktionshantverk och relationella processer.
Erika är utbildad vid KTH:s arkitekturprogram (kandidat), Umeå arkitekturskola (master) och Rural Studios, USA (post-graduate). För tillfället är hon PhD-stipendiat inom praktikbaserad forskning vid NTNU, Trondheim, Norge.

Erika Volpe


Frilansande arkitekt SAR/MSA - KTH, Färgarkitekt NCS Academy, skribent, medlem av ACAN, utrustad med civilkurage. Erikas utgångspunkt är att ta in egna yrkes- och livserfarenheter från byggbranschen och uppgradera dessa i arkitektpraktiken. Att med arkitektens vision tillföra innovativa, estetiska, funktionella och konstruktiva lösningar.


Hajna Finta


Masterstudent i hållbar samhällsplanering och stadsutformning som del av sin civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad på KTH. Hajna har tidigare varit med i arbetsgruppen Feministisk stadsplanering och har ett stort intresse för makt- och normkritiska perspektivet i planeringen.

Zandra Valencia


Arkitekt med examen från LTH 2019. Zandras utgångspunkt och övertygelse är att arkitekturen rymmer en politisk potential att förändra och förbättra samhället i en mer rättvis och jämlik riktning. Hon intresserar sig särskilt för gentrifiering och informell användning av våra bebyggda miljöer i både stad och landsbygd. Har tidigare arbetat med bostäder för nyanlända i Skåne och arbetar idag med en hyresmodell för kultur- och föreningslivet i Göteborgs stad.